Կարիերայի կենտրոնի դասընթացներ 2023-24…

Արդյունավետ թիմի կառավարումն ու զարգացումը գործատուների առաջնային նպատակներից է, թիմում սեփական դերի ու պատասխանատվության գիտակցումը՝ հաջողակ աշխատանքի գրավականը։

Կարիերայի կենտրոնի 2023-2024 ուստարվա դասընթացներից «Արդյունավետ թիմի ստեղծում» թեմայով դասընթացը վարեց Կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու Ա. Ստեփանյանը։

«Ինքնագնահատական» թեմայով դասընթացի ժամանակ իրականացվեց SWOT վերլուծություն, որն օգնեց ուսանողներին վեր հանել իրենց ուժեղ և թույլ կողմերը։

«Մոտիվացիա» թեմայով դասընթացի ժամանակ ուսանողները ներկայացրեցին իրենց մոտիվացիայի աղբյուրները: