Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0723.03.4 «ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 • Որակավորումը` դերձակ
 • Կրթությունը`  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
 • Կրթության հիմքը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը՝  1 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Ուսման վճարի չափը՝ 180․000 դրամ

  Ընդունելությունը՝ առանց քննության:

 • Որակավորումը` դերձակ
 • Կրթությունը`  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
 • Կրթության հիմքը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը՝  3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Ուսման վճարի չափը՝ 170․000 դրամ

  Ընդունելությունը՝ առանց քննության: