Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
1012.01.4 «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 • Որակավորումը` վարսահարդար
 • Կրթությունը`  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
 • Կրթության հիմքը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը՝  3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Ուսման վճարի չափը՝
  • առաջին կուրս՝ 210․000 դրամ
  • երկրորդ կուրս՝ 230․000 դրամ
  • երրորդ կուրս՝    250․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության: