Խոհարարական գործ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
1013.03.4 «ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 • Որակավորումը` խոհարար
 • Կրթությունը`  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
 • Կրթության հիմքը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը՝   1 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Ուսման վճարի չափը՝ 300․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության:

 • Որակավորումը` խոհարար
 • Կրթությունը`  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
 • Կրթության հիմքը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը՝  3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Ուսման վճարի չափը՝ 275․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության: