Հոդափոխանակիչի կիրառումը…

“Ատամնատեխնիկական գործ” մասնագիտությամբ ուսանողները հանդիպում ունեցան օրթոդոնտ-ստոմատոլոգ Գայանե Բաղդասարյանի հետ, որն անցկացրեց “Հոդափոխանակիչներ” թեմայով դասընթաց։ Հանդիպման նպատակն էր ուսանողներին տալ մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ հոդափոխանակիչով աշխատելու համար։