Ատամնատեխնիկական գործ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0911.01.5 «ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 • Որակավորումը` ատամնատեխնիկ
 • Կրթությունը`  միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը՝  2 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Ուսման վճարի չափը՝ 350․000 դրամ

Ընդունելությունը՝  «Կենսաբանություն» առարկայից գրավոր քննությամբ:

 • Որակավորումը` ատամնատեխնիկ
 • Կրթությունը`  միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը՝  3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Ուսման վճարի չափը՝
  • առաջին կուրս՝ 300․000 դրամ
  • երկրորդ կուրս՝ 330․000 դրամ
  • երրորդ կուրս՝ 350․000 դրամ

Ընդունելությունը՝  «Կենսաբանություն» առարկայից գրավոր քննությամբ: