Ուսումնական

Ելենա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ

Քնարիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

«Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ
արտադրական ուսուցման վարպետ, դասախոս

Սոնա ՈՍԿԱՆՅԱՆ

«Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ
արտադրական ուսուցման վարպետ

Ելենա ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

«Խոհարարական գործ»,«Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ արտադրական ուսուցման վարպետ, դասախոս

Արուսյակ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությամբ
արտադրական ուսուցման վարպետ

Էմմա ՔՈՉԱՐՅԱՆ

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությամբ
արտադրական ուսուցման վարպետ

Գայանե ՍԻՄՈՆՅԱՆ

«Խոհարարական գործ», «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ արտադրական ուսուցման վարպետ

Գոհար ՓՈԼԱԴՅԱՆ

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությամբ արտադրական ուսուցման վարպետ, դասախոս

Մարինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությամբ
արտադրական ուսուցման վարպետ

Էրիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ
արտադրական ուսուցման վարպետ

Սամվել ԱՅԴԻՆՅԱՆ

«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ
օրթոդոնտիկ ապարատների պատրաստման տեխնիկա և դիմածնոտային ապարատների պատրաստման տեխնիկա առարկաների դասախոս

Լիլիթ ՊԱՊՅԱՆ

Նյութագիտություն, Մարդու անատոմիա, Առաջին բուժօգնություն առարկաների դասախոս

Ամալիա ԲԱՂՅԱՆ

Հայոց լեզու և գրականություն առարկաների դասախոս

Անուշ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

Հայոց լեզու և գրականություն առարկաների դասախոս

Նազելի ՄԱՇՈՒՐՅԱՆ

Ֆրանսերեն առարկայի դասախոս

Գոհար ԿԶԼՅԱՆ

Զինղեկ, ՆԶՊ և ՔՊ առարկաների դասախոս

Լուսինե ՅԱՎՐՈՅԱՆ

Ինֆորմատիկայի, Հաղորդակցություն, Տնտեսագիտության հիմունքներ առարկաների, ՀՕՀ և ԸԱԳՀ մոդուլների դասախոս

Լալա ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

Հայոց պատմության, Հասարակագիտության, Քաղաքագիտության և Իրավունքի հիմունքների դասախոս

Մարիա ԷԼՄԱՋՅԱՆ

Հանրահաշիվ և Երկրաչափություն առարկաների դասախոս