Վարչական

Գոհար ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
_____________________________
Տնօրեն

Աիդա ԴԱԲԱՂՅԱՆ
_________________________________
Որակի ապահովման պատասխանատու

Հռիփսիմե ԹԱԳՎՈՐՅԱՆ
_________________________________
Գլխավոր հաշվապահ

Աննա ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
_________________________________
Գործավար