Վարչական

Գոհար ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
_____________________________
Տնօրեն

Ելենա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
_____________________________
Տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ

Աննա ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
_________________________________
Տնօրենի օգնական, գործավար

Աիդա ԴԱԲԱՂՅԱՆ
_________________________________
Որակի ապահովման պատասխանատու

Հռիփսիմե ԹԱԳՎՈՐՅԱՆ
_________________________________
Գլխավոր հաշվապահ