Հոգաբարձուների խորհրդի կազմը

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ցանկ

  1. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն / Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության մասնագիտական կրթության և ուսուցման բաժնի պետ պարոն Կարեն Մանուկյան
  2. Երևանի քաղաքապետարան / Աշխատակազմի հանրակրթության վարչության մասնագետ տիկին Միտալինա Սարգսյան
  3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն /Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն
    Զբաղվածության բաժնի պետ տիկին Ռուզաննա Պեպանյան
  4. Ռոնի գլխավոր խորհուրդ
  5. Լիոնի քաղաքապետարան
  6. «Ռոն-Հայաստան վերապատրաստում-փոխանակումներ» կազմակերպություն / պարոն Լյուկա Մանզանարես
  7. Ռոնի մասնագիտական կրթություն ընկերություն / պարոն Քրիստիան Դրոզ
  8. Հայկական միություն հիմնադրամ/ պարոն Ալֆրեդ Բագջյան