Մրցույթի արդյունքներ

Ներկայացնում ենք 2021-2022 ուսումնական տարվա նախնական(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությամբ ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների անվանացանկը: