ՈՒԽ նիստ…

 
ՍԵՊՖԱ-ում տեղի ունեցավ ուսխորհրդի առաջին նիստը։
☑️Օրակարգում ներառված էին հետևյալ կետերը.
🔹Ծանոթություն
🔹Ուսխորհրդի կանոնադրության ներկայացում
🔹Որակի ապահովման ուսանողական հանձնաժողովի կազմի ընտրություն
🔹2023-2024 ուստարվա միջոցառումների ծրագրի հաստատում
🔹Ուսուցչի տոնին նվիրված միջոցառման կազմակերպչական հարցերի քննարկում