ՖՀՄՈՒԿՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ-15

Յուրաքանչյուր տարի ՖՀՄՈՒԿ-ի համար կարևորագույն իրադարձություն է շրջանավարտներին բարի երթ մաղթելը, զորակոչիկներին՝ բարի ծառայություն: Այս տարի շրջանավարտները իրենք նախաձեռնեցին մի գեղե- ցիկ միջոցառում՝ լի անակնկալներով, հումորով և հուզիչ ակնթարթներով: