ՈԱԱԿ փորձագիտական խմբի այցը ՍԵՊՖԱ…

Հոկտեմբերի 16-19-ը ՈԱԱԿ փորձագիտական խումբն ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի շրջանակներում փորձագիտական այց իրականացրեց Ֆրանս-հայկական մասնագիտացված ուսումնական կենտրոնում:

Այցի շրջանակներում մասնագիտական հանդիպում-քննարկումներ տեղի ունեցան «Խոհարարական գործ» , «Ատամնատեխնիկական գործ, «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրերի պատախանատուների, դասավանդող անձնակազմի և ուսանողների հետ: