Career Lab…

Հուլիսի 3-ին և 4-ին ՍԵՊՖԱ-ի Կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու Անուշ Ստեփանյանը մասնակցեց CareerLab-ի կողմից իրականացված «Կամրջային կրթություն և աշխատաշուկա» թեմայով մասնագիտական կողմնորոշման վերապատրաստմանը։