Կորպորատիվ կամավորներ…

Action Against Hunger կազմակերպության կողմից՝ «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի համագործակցությամբ իրականացվող «SHUTTLE» մեթոդաբանության շրջանակներում հրավիրվել են կորպորատիվ կամավորներ, ովքեր իրականացրել են փափուկ հմտությունների ձևավորմանը նպաստող տարբեր թեմաներով դասընթացներ։